Porównanie oferty IKE dostępnych na rynku - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Porównanie oferty IKE dostępnych na rynku

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: IKEporównanieoferta

fot.freeimages.com

Ponieważ temat IKE indywidualnego konta emerytalnego lub jak niektórzy mówią III filaru jest tematem obcym lub pomijanym przy planowaniu swojego portfela emerytalnego więc postanowiłem zbadać rynek funduszy by przybliżyć je państwu i przede wszystkim przedstawić te najbardziej korzystne które w dłuższej perspektywie mają pracować na naszą bezpieczną przyszłość.IKE może być traktowane również jako konto oszczędnościowe i własnie z takiej perspektywy poddawałem ocenie niniejsze konta.W przeprowadzonym research-u zwracałem szczególną uwagę na oprocentowanie IKE.

Kolejnym kryterium które było brane pod uwagę była częstotliwość kapitalizacji a ostatnim czynnikiem który ocenialiśmy były kary i ich wysokość związana z wcześniejszą rezygnacją z programu emerytalnego.Sprawdziliśmy IKE  w następujących bankach BNP Paribas,Banku Millenium,Banku BGŻ,Getin Banku,Idea Banku,mBanku i PKO BP.

Czynnik pierwszy-OPROCENTOWANIE

Porównując wyżej wymienione banki na czoło peletonu wysuwa się Bank Millenium który oferuje najwyższe oprocentowanie na poziomie 3 % co jest niezłym wynikiem przekraczającym próg inflacyjny.Na drugim krańcu bieguna mamy bank  BNP Paribas który może zaoferowac nam marne 1,81 %.Osobiście kierując się tym rankingiem wybierałbym między bankiem Millenium a Idea Bankiem który oferuje oprocentowanie na poziomie 2,89 pozostałe banki albo mają oprocentowanie równe progowi inflacyjnemu albo jeszcze mniejsze.

Czynnik drugi-KAPITALIZACJA i jej częstotliwość

Każdy z nas lubi  gdy jego pieniądze pracują dlatego tak ważnym elementem oceny kont powinna być częstotliwość kapitalizacji im częściej tym lepiej.Powoduje to szybszy wzrost wartości naszego portfela a wszystko to zasługa procenta składanego ponieważ kazda dodatkowa kapitalizacja to dodatkowe pieniądze z odsetek dodawane do puli która podlega ponownemu inwestowaniu.
Gdybyśmy kierowali się tylko kapitalizacją to na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu wysuwa się  BNP Paribas z kapitalizacją dzienną a drugie miejsce zajmuje Idea Bank z naliczaniem odsetek w okresie miesięcznym.Na trzecim stopniu podium usadowiony zostaje mBank.

Czynnik trzeci-KARY za wcześniejszą rezygnację z programu

Dla wielu może to być najbardziej znaczący element mający wpływ na wybór ponieważ każdy z nas może kiedyś stanąć przed wyborem likwidacji IKE z nagłych przyczyn.Ważne by kary które mogą nas czekać były jak najmniejsze by uszczerbek dla naszego portfela był również mały.Kierując się tym kryterium na miano najmniejszego ściągacza kar pretenduje bank PKO BP który za wcześniejsze zlikwidowanie konta pobiera opłatę od 75 do 100 złotych.Najwięcej stracimy wypłacając kapitał w banku Millenium przed upływem  6 miesięcy stracimy całości odsetek, a powyżej. 6 miesięcy stracimy połowę odsetek.

Na miano zwycięzcy niniejszego porównania zasługuje według mnie Idea Bank który oferuje niezłe oprocentowanie z dobrym poziomem kapitalizacji i nikłymi karami.Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego