Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszerankingczerwiec

fot.pixabay.com

Sezon wakacyjny przed nami, jednak my nie damy odpocząć naszym inwestycjom ,stąd zgodnie z zapowiedziami kontynuacja cyklu najciekawszych funduszy zrównoważonych, oferujących bardzo przyzwoitą stopę zwrotu z inwestycji.Oto zestawienie za okres czerwcowy.

Zakres ocen i skala porównawcza jest dokładnie taka sama jak w zeszłym miesiącu.Dla osób które dopiero teraz zainteresowały się tematem, przypominam że oceniamy fundusze w nastepujących kategoriach (stopa zwrotu w okresie rocznym, koszty manipulacyjne,niski próg wejścia).

1.MetLife Zrównoważony Azjatycki

Fundusz lokuje swój kapitał w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 25,24%
 • Można nabyć tutaj 

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Superfund Green One. Fundusz może także inwestować w inne instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty. Fundusz źródłowy jest funduszem typu managed futures, który inwestuje głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,2%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 23,57%
 • Można nabyć tutaj

3.Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100% aktywów funduszu inwestowana jest w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy SFIO

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 18,37%
 • Można nabyć tutaj

4.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa funduszu opiera się o akcje oraz  inne instrumenty oparte o akcje.Skład portfela akcyjnego  wynosi od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,43%
 • Można nabyć tutaj 

Udanych inwestycji i wakacji:)
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego