Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjewrzesień

fot.pixabay.com

Z każdym miesiącem zbliżamy się do podsumowania i wyboru najlepszego funduszu akcyjnego, który w półroczu wykazał się najlepszymi wynikami inwestycyjnymi.Który okaże się najlepszy czas pokaże, tymczasem kontynuujemy nasz cykl interesujących funduszy akcyjnych, które w miesiącu wrześniu mogły się pochwalić najwyższą stopą zwrotu.Dla osób które dopiero od tego miesiąca zaczynają lekturę naszych zestawień przypomnę na co zwracamy uwagę.Ocenie poddawane są następujące cechy funduszy(niski próg wejscia,małe opłaty manipulacyjne,wysoka stopa zwrotu).Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu, tak również i w tym każdy fundusz otrzyma od nas notę określającą ryzyko inwestycyjne.1 to małe ryzyko 7 bardzo duże.Analizę zacząć czas.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 17,74%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Fundusz inwestuje swój kapitał w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 17,34%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,29%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Do 100% wartości aktywów lokowane jest w subfundusz DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities oraz w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Fundusz RREEF inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 14,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj 

Wygląda na to że miesiąc bez przetasowań w naszym zestawieniu to miesiąc stracony.Ciagłe zmiany na podium naszego rankingu pokazują jak zmienne bywają fundusze i jak trudno utrzymać przywoitą stopę zwrotu.Poprzedni miesiąc ewidentnie należał do funduszy PKO i to one dawały swoim klientom największą dawkę zysków. Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego