Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

fot.pixabay.com

Małymi kroczkami zbliżamy się finałowego rozdania, i wyłonienia najlepszego funduszu akcji, który w obecnym roku dawał zarobić najwięcej swoim klientom.Fundusze PKO w tym roku święcą triumfy, jeśli chodzi o efektywność są zdecydowanie najlepsze.Pokazuje to prezentowane zestawienie.Miejsca 1 i 3 nie są dziełem przypadku, ale konkurencja nie śpi i napewno nie ułatwi zadania Funduszom grupy PKOTFI.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 16,69%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w następujących przedziałach .Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Fundusz lokuje conajmniej 60% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,26%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,15%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj 

Mamy kolejny miesiąc i można śmiało stwierdzić, iż fundusze które w ostatnich miesiącach zbudowały sobie pewną markę, i pozycję w zestawieniu trzymają poziom i utrzymują wysoką stopę zwrotu.PKO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny jest królem polowania, i raczej trudno się spodziewać by jakikolwiek inny fundusz był w stanie mu zagrozić, w drodze zwycięstwa w naszym rankingu funduszy akcyjnych w 2015 roku.Pozostał jeszcze miesiąc by się wykazać, i zawalczyć o podium.Kto zajmie pozostałe pozycje zobaczymy.Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego